KONTAKTA OSS
Ordförande:
Sekreterare:
Web:
Web:
Per-Olof Stenmark
Ulf Johansson
Anders Nilsson
Anton Rosander
info@bossmakargillet.se
info@bossmakargillet.se
parre@paralytic.se
anton.rosander@hotmail.com
För ytterligare information om Svenska Bössmakargillets verksamhet och dess medlemmar skicka en förfrågan till: info@bossmakargillet.se .
Förfrågan ska klart och tydligt ange ärende eller vem man vill komma i kontakt med samt egna kontaktuppgifter bestående av fullständigt namn, adress, telefonnummer och e-postadress.
Ofullständiga, irrelevanta, stötande och olagliga förfrågningar kommer inte att behandlas alternativt anmälas till berörda myndigheter.
Nyheter
Nyaste projekt