ALLMÄNT
Svenska Bössmakargillet är en ideell förening med syfte att stödja och främja svenskt vapenhantverk med inriktning på jaktvapen. Föreningen bildades 1995 och har för nuvarande ca 30 medlemmar.

Dessa är spridda över hela Sverige och består av både professionella vapenhantverkare och amatörer. Gemensamt är att man visat prov på högklassigt vapenhantverk inom den gren av bössmakeriet man ägnar sig åt.
I Svenska Bössmakargillet finns både kolvmakare och metallhantverkare samt ett flertal duktiga gravörer. Flera av medlemmarna deltog i finalen av Jägareförbundets och tidskriften Svensk Jakts tävling "Sveriges bästa kolvmakare 1995". Sedan har ytterligare kvalificerade medlemmar valts in efter uppvisat arbetsprov.

VÅRA MEDLEMMAR
Föreningen är öppen för alla som uppfyller medlemskraven: Dessa är i korthet att person som, med arbetsprov, söker medlemskap ska rekommenderas av två befintliga medlemmar. Svenska Bössmakargillets tekniska kommitté bedömer och godkänner arbetsprovet varefter antagning kan ske om sökande för övrigt uppfyller och accepterar Svenska Bössmakargillets stadgar.
Medlemmarna i Svenska Bössmakargillet är spridda från Skåne i söder till Norrbotten i Norr. Samtliga medlemmar är uppräknade dock har vissa valt att bli kontaktade via denna sida.

Detta sker enligt instruktionen under fliken kontakt. Vissa medlemmar är inte, av olika anledningar, aktiva för tillfället. För övriga kan man tydligt se inom vilken gren i bössmakeriet de är aktiva.

VÅR VERKSAMHET
Svenska Bössmakargillet anordnar, för sina medlemmar, träffar ett par gånger per år i syfte att utbilda, utbyta erfarenheter och umgås. Man har haft föreläsningar, gjort studiebesök, jagat och genomfört resor till bl.a. den årliga jakt- och skytte-mässan IWA i Tyskland.
Gillets medlemmar deltar och ställer ut på de olika svenska jaktmässorna runt om i landet för att sprida kunskap och information om bra svenskt vapenhantverk. Bland annat har man ställt ut på Elmia Game Fair i Jönköping, Vildmarksmässan i Sollentuna och Skånska Jakt- & Fiske-mässan i Bosjökloster.
Nyheter
Nyaste projekt